Porträtt: David Mitchell

David Mitchell levde i flera år i Japan och försörjde sig där som lärare i Engelska. År 1999 debuterade han 30 år gammal med romanen ”Ghostwritten” som utspelar sig över hela jorden och under flera tidpunkter i historien. Historien börjar dock med att skildra en av attentatsmännen bakom gasattacken i Tokyos tunnelbana, som flyr myndigheterna till Okinawa och väntar sig att få kontakt med sin sektledare, eventuellt på telepatisk väg.

Historien går vidare till Tokyo, Kina, Mongoliet, St Petersburg, London och New York innan den avslutas i Tokyo och gasattacken mot tunnelbanan. Varje avsnitt behandlar nya karaktärer och nya historier, men binds samman av slumpmässiga sammanträffanden. ”Ghostwritten” belönades med John Llewellyn Rhys – priset, som delas ut till bästa författare under 35 år.

David Mitchell följde upp debuten med ”number9dream” och ”Cloud Atlas”. Den sista boken filmatiserades år 2012 i en kollektivfilm av bröderna Wachowski, mest kända för Matrix-trilogin, och den tyske regissören Tom Tykwer. ”Cloud Atlas” har en struktur som liknar ”Ghostwritten”, med skillnaden att den förflyttar sig mer i tiden än i rummet.

Han har författat ytterligare tre böcker, den senaste, ”The Bone Clocks”, gavs ut år 2014. David Mitchell har även författat librettot till två operor.